Stationsplein 30, 1382AD Weesp
+31 (0)2 9448 3355

Als mijn product niet gecertificeerd is mag de douane deze dan vast houden?

Ja, indien de douaneautoriteiten constateren dat een document dat de producten dient te begeleiden, ontbreekt of dat producten niet het conformiteitsteken of het etiket dragen dat onder de communautaire of nationale verordeningen betreffende de productveiligheid is voorgeschreven, worden zij verzocht de vrijgave van goederen op te schorten. Hetzelfde geldt voor goederen die dusdanige kenmerken vertonen dat er een ernstig vermoeden rijst dat deze goederen onder normale en te voorziene gebruiksomstandigheden een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de gezondheid en veiligheid vormen. (Conform Verordening (EEG) Nr. 339/93)

april 9, 2014