Stationsplein 30, 1382AD Weesp
+31 (0)2 9448 3355

Hoe weet ik dat ik het certificeren goed gedaan heb?

Producten die overeenkomstig geharmoniseerde normen zijn vervaardigd, worden geacht in overeenstemming te zijn met de essentiële eisen waarop deze geharmoniseerde norm betrekking heeft.

Daarnaast dienen de volgende uitgangspunten in acht genomen te worden:

De fabrikant, zijn gemachtigde vertegenwoordiger of de importeur dient te garanderen en te verklaren dat de betrokken producten voldoen aan de essentiële eisen van de richtlijnen die daarop van toepassing zijn;

De verantwoordelijke partij brengt op ieder product de CE-markering aan en stelt de EG Verklaring van Overeenstemming op;

De verantwoordelijke partij stelt de technische documentatie samen (het Technisch Dossier) en houdt deze gedurende ten minste tien jaar na de vervaardiging van het laatste product voor controledoeleinden ter beschikking van de bevoegde nationale instanties;

Op basis van het TD moet kunnen worden beoordeeld of het product in overeenstemming is met de essentiële eisen van de geldende richtlijn(en). Voor zover dat voor deze beoordeling nodig is, dient het TD tevens inzicht verschaffen in het ontwerp, het fabricageproces en de werking van het product;

De fabrikant neemt alle nodige maatregelen om te ervoor te zorgen dat het fabricageproces waarborgt dat de vervaardigde producten in overeenstemming met het TD zijn en met de essentiële eisen van de richtlijn(en) die op het product van toepassing zijn

april 9, 2014