Stationsplein 30, 1382AD Weesp
+31 (0)2 9448 3355

Hoelang is mijn Verklaring van Overeenstemming geldig?

De EG Verklaring van Overeenstemming is voor onbepaalde tijd geldig nadat de essentiële veiligheidseisen van het product zijn vastgesteld en blijft geldig voor producten waaraan geen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht, d.w.z. producten die zijn gerepareerd zonder dat de oorspronkelijke werking, het oorspronkelijke doel of het oorspronkelijke type is gewijzigd

Producten waaraan belangrijke wijzigingen zijn aangebracht met de bedoeling de oorspronkelijke werking, het oorspronkelijke doel of type te wijzigen nadat het product in gebruik is genomen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van andere componenten of nieuwe leveranciers, kunnen als nieuwe producten worden beschouwd.

Wanneer zulke veranderingen optreden zal het certificeringsproces opnieuw moeten plaatsvinden, eventueel op basis van de vorige certificering, en zal er een nieuwe EG Verklaring van Overeenstemming, conform nieuwe Richtlijnen en/of normen, moeten worden opgesteld.

april 9, 2014