Certification Experts

Als ik een product heb gecertificeerd geldt deze certificering dan voor alle geproduceerde producten die hetzelfde zijn, of moet elk product afzonderlijk worden gecertificeerd?

Een product dat is gecertificeerd en de in serie geproduceerde producten zijn in overeenstemming met het gecertificeerde product, dan geld de certificering voor de hele serie.
Een product waaraan belangrijke wijzigingen zijn aangebracht met de bedoeling de oorspronkelijke werking, het oorspronkelijke doel of type te wijzigen nadat het product in gebruik is genomen, kan als een nieuw product worden beschouwd. Dit dient per geval te worden beoordeeld en met name in het licht van het doel van de richtlijn en van het type producten waarop de desbetreffende richtlijn betrekking heeft.

Producten die zijn gerepareerd (bijvoorbeeld na een defect), zonder dat de oorspronkelijke werking, het oorspronkelijke doel of het oorspronkelijke type wordt gewijzigd, worden volgens de nieuwe aanpak-richtlijnen niet als nieuwe producten gezien.

CERTIFICATION EXPERTS