CE-markering voor gerenoveerde of gewijzigde machines

Gerenoveerde of gewijzigde machines kunnen onderhevig zijn aan revaluatie van de verkregen CE-markering. De reikwijdte van de aangebrachte veranderingen aan de originele machine kan tezamen met de herkomst ervan leiden tot een aantal verschillende situaties.

  • Hercertificering
  • Wettelijke verplichtingen voor de eigenaar, gebruiker of persoon die dergelijke werkzaamheden uitvoert

Substantiële wijzigingen

In sommige gevallen waar de machine zodanig is getransformeerd of uitgebreid moet het worden beschouwd als een nieuwe machine en is het derhalve onderworpen aan de conformiteitsbeoordeling en CE-markeringsvereisten van de Machinerichtlijn.

Kleine wijzigingen

Originele machines met CE-markering die worden gerenoveerd of aangepast met vergelijkbare onderdelen zijn geen onderwerp van de herbeoordeling van de CE-markering.

Veiligheid

De wijziging van een substantieel andere veiligheidsstrategie kan ook een herbeoordeling en naleving van de Machinerichtlijn vereisen. Dit is ook van kracht voor van machines die zijn uitgebracht voor de inwerkingtreding van de Machinerichtlijn en hierdoor toentertijd geen CE-markering nodig hadden.

Voorbeeld

De vervanging van vaste omheining en vergrendelde deuren met foto-elektrische of laserscanning veiligheidssystemen die aanvullende bijbehorende logische besturingseenheden vereisen, zullen waarschijnlijk opnieuw moeten voldoen aan de Machinerichtlijnen voordat de machine opnieuw in de handel wordt gebracht of in gebruik genomen wordt.