Certification Experts

Kan ik zelf mijn product CE-certificeren?

Ja dat is mogelijk, indien uw product een relatief laag veiligheidsrisico met zich meedraagt. U dient daarbij middels de EG Verklaring van Overeenstemming een Technisch Dossier verantwoording af te leggen dat uw product voldoen aan de essentiële eisen uit de voor uw product geldende richtlijnen.

CERTIFICATION EXPERTS