Moet de producent de certificering doen of kan de importeur dat ook?

De verplichting van CE Markering berust in beginsel bij de fabrikant, maar mocht het zo zijn dat de fabrikant zich niet heeft gevestigd in de EER, kan de fabrikant gemachtigde vertegenwoordiger of in sommige gevallen de importeur de verplichtingen op zich nemen. Het is wel van belang dat de importeur (de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen) in staat moet zijn om aan de toezichthoudende autoriteit een exemplaar van de EG Verklaring van Overeenstemming over te leggen en om het Technisch Dossier ter beschikking te stellen. Deze verantwoordelijkheid wordt alleen bij de importeur (de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen) gelegd als de fabrikant niet in de Gemeenschap is gevestigd en geen gemachtigde vertegenwoordiger in de Gemeenschap heeft.