Certification Experts

Wanneer er een modificatie in een richtlijn of een norm is, ben ik dan verplicht om mijn product te hercertificeren?

Nee, een product wordt gecertificeerd volgens de op dat moment geldende richtlijnen en (geharmoniseerde) normen. Producten die nieuw in de handel worden gebracht dienen wel conform de op dat moment geldende richtlijnen en normen op de markt worden gebracht.

Producten waaraan belangrijke wijzigingen zijn aangebracht met de bedoeling de oorspronkelijke werking, het oorspronkelijke doel of type te wijzigen nadat het product in gebruik is genomen, bijv. door gebruik te maken van andere componenten of nieuwe leveranciers, kunnen als nieuwe producten worden beschouwd.

Ook bent u als fabrikant verantwoordelijk voor het veilig gebruik van uw product. Indien er belangrijke wijzigingen in de voor uw product geldende richtlijn(en) en/of (geharmoniseerde) normen zijn doorgevoerd, is het zeer raadzaam om uw product (gedeeltelijk) te hercertificeren.

CERTIFICATION EXPERTS