Certification Experts

Wat houdt clusteren van een product in?

Wanneer er meerdere modellen van hetzelfde product zijn gefabriceerd, waarbij de componenten, het doel en het gebruik van het product nagenoeg gelijk zijn kunnen deze producten geclusterd worden. Dit houdt in dat het ingewikkeldste model compleet gecertificeerd wordt en vervolgens worden de overige modellen gecertificeerd op basis van de eerste, complete certificering. Het voordeel van deze geclusterde manier van certificeren is dat hiermee de kosten (voor de geclusterde modellen) lager uitvallen.

CERTIFICATION EXPERTS