Certification Experts

Wat zijn richtlijnen precies?

Europese productrichtlijnen worden opgesteld op initiatief van de Europese Commissie. Vervolgens worden zij opgesteld door het Europees Parlement in samenwerking met de Raad van ministers van de Europese Unie. Deze richtlijnen worden door de nationale overheden binnen de lidstaten in de nationale wetgeving geïmplementeerd.

In de productierichtlijnen worden de minimumeisen gesteld aan producten die binnen de EER op de markt worden gebracht. Deze eisen waarborgen het milieu, de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers en consumenten.

CERTIFICATION EXPERTS