Stationsplein 30, 1382AD Weesp
+31 (0)2 9448 3355

CE-markering en de ATEX richtlijn

In 2016 is de nieuwe ATEX-richtlijn 2014/34/EU gepubliceerd met eisen voor landen in de Europese Economische Ruimte. De richtlijn definieert productveiligheid van apparatuur voor gebruik in een explosieve atmosfeer.

De richtlijn is van toepassing op alle apparatuur die worden gebruikt in een gebied waar een explosieve atmosfeer kan ontstaan. Dit omvat zowel elektrische als mechanische uitrusting.

De richtlijn geldt ook voor apparaten en beveiligingssystemen ter voorkoming van verspreiding van een explosie. Apparaten en beveiligingssystemen buiten het gevaarlijke gebied die bijdragen aan de veiligheid in de gevaarlijke vallen onder de richtlijn. Deze zijn ook wel bekend als de ‘bijbehorende uitrusting’.

Definitie van een explosieve atmosfeer volgens de richtlijn:

“Een mengsel met lucht, onder atmosferische omstandigheden, van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof, die na ontsteking zich uitbreiden tot het verbranden van het gehele niet verbrande mengsel.”

Atmosferische omstandigheden zijn:

“Een omgevingstemperatuur van -20 °C tot 80 °C en een drukbereik van 0,8 bar en 1,1 bar kan geschikt zijn als basis voor het ontwerp en het beoogde gebruik van producten.”

Verplichting van de fabrikant ATEX

De fabrikant moet ervoor zorgen dat de conformiteitsverklaring bij de apparatuur voldoet aan de richtlijn. Zonder deze verklaring krijgt de fabrikant geen CE-markering voor zijn apparatuur.

Ter beoordeling van de conformiteit met de ATEX-richtlijn zijn verschillende procedures opgesteld. De procedures verschillen per type en de groep apparatuur. Deze staan in de ATEX-richtlijn, maar u kunt ook contact met ons opnemen voor de procedures van uw product.

De fabrikant moet er ook voor zorgen dat de technische documentatie voldoende informatie bevat om te bevestigen of de apparatuur voldoet aan de essentiële eisen. De technische documentatie moet de eisen in kaart brengen voor het product. Daarnaast moet het ontwerp, de fabricage, veiligheidsaspecten en de werking van het product weergegeven worden.

Inwerkingtreding

Uiterlijk op 20 april 2016 moesten partijen zorgen dat apparatuur voldeed aan de nieuwe ATEX-richtlijn.

Meer informatie over de productgroepen en technische documentatie uit de ATEX-richtlijn kunt u vinden in de bibliotheek. Of neem direct contact op met onze experts om uw product voor te leggen en direct advies te ontvangen.

Inwerkingtreding

Uiterlijk op 20 april 2016 moesten partijen zorgen dat apparatuur voldeed aan de nieuwe ATEX-richtlijn.

Meer informatie over de productgroepen en technische documentatie uit de ATEX-richtlijn kunt u vinden in de bibliotheek. Of neem direct contact op met onze experts om uw product voor te leggen en direct advies te ontvangen.

ZOEKT U MEER INFORMATIE OVER ATEX?