Stationsplein 30, 1382AD Weesp
+31 (0)2 9448 3355

Volledige CE-markering van elektrische apparaten

Elektrische apparaten of vaste installaties vallen onder de EMC-richtlijn 2014/30/EU. De EMC-richtlijn is opgesteld om te zorgen dat elektrische producten niet te veel elektromagnetische verstoringen veroorzaken. Ook mogen zij niet te gevoelig zijn voor verstoringen van andere apparaten.

Soms is een dergelijke verstoring niet te vermijden, bijvoorbeeld wanneer een mobiele telefoon wordt gebeld terwijl deze te dicht bij een computer in de buurt is. Als de mobiele telefoon daarentegen een paar meter bij de computer vandaan is, mag deze verstoring niet optreden. Dit wordt getest in een certificeringstraject waarna, bij goedvinden, het keurmerk elektromagnetische compatibiliteit wordt verstrekt.

Toepassing

De EMC-richtlijn is van toepassing op een apparaat of vaste installatie zoals gedefinieerd in de richtlijn:

Apparaat is “elk afgewerkt toestel of een samenstel ervan dat op de markt wordt aangeboden als een aparte functionele eenheid ten behoeve van de eindgebruiker en dat in staat is elektromagnetische verstoringen te veroorzaken, of waarvan het functioneren vatbaar is om door dergelijke verstoringen te worden beïnvloed.”

Een vaste installatie is “een specifieke combinatie van verschillende soorten apparaten en eventueel andere inrichtingen, die samengebouwd, geïnstalleerd en bestemd zijn voor permanent gebruik op een van tevoren vastgestelde locatie.”

Verplichtingen

Voor beide soorten gelden specifieke verplichtingen. In de technische documentatie worden de toepasselijke eisen vermeld met betrekking tot het ontwerp, de fabricage en de werking van het product.

Fabrikanten moeten de technische documentatie en de EU-conformiteitsverklaring gedurende tien jaar nadat het op de markt is gebracht bewaren en beschikbaar houden.

De nieuwe EMC-richtlijn is per 20 april 2016 in werking getreden. Meer informatie over CE-markering van elektrische apparaten vindt u in de bibliotheek.

Of vraag een vrijblijvend gesprek aan met een van onze experts op kantoor. Wij vertellen u exact aan welke richtlijnen uw product moet voldoen en welke stappen u moet ondernemen.

ZOEKT U MEER INFORMATIE OVER ELEKTRISCHE APPARATEN?