Stationsplein 30, 1382AD Weesp
+31 (0)2 9448 3355

Volledige CE-markering van machines

Machines die worden aangeboden in Europa moeten voldoen aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Tot machines worden veel verschillende producten gerekend; van elektrisch gereedschap tot volledig geautomatiseerde productielijnen.

De definitie van machine is volgens de Machinerichtlijn:

“Een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een aandrijfsysteem anders dan rechtstreeks menselijke of dierlijke spierkracht, van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, en die samengevoegd worden voor een specifieke toepassing.”

Certificering nieuwe en gebruikte machines

De Machinerichtlijn is de basis voor productveiligheid van machines in Europa. Leveranciers moeten volgens de Machinerichtlijn bewijzen welke risico’s aanwezig zijn bij hun product. Vervolgens moet elk risico worden teruggebracht tot een laag en veilig niveau.

Daarnaast moet de fabrikant een technisch dossier opstellen en de machine testen in een beoordelingsproces om ervoor te zorgen dat zijn machine in overeenstemming is met de eisen uit de richtlijn. Als laatste wordt een verklaring van overeenstemming opgesteld wanneer alle aspecten in overeenstemming zijn met de richtlijn. Na het voltooien van deze stappen kan het product worden voorzien van CE-markering en op de Europese markt worden aangeboden.

Bovenstaande verplichtingen gelden voor nieuwe machines en tweedehands machines. Machines die na 1 januari 1995 voor het eerst wordt aangeboden in Europa, moet voldoen aan de Machinerichtlijn. Het maakt daarbij niet uit of de machine binnen of buiten Europa is vervaardigd.

CE-Keuring Machines

Machines die voor januari 1995 al in Europa werden aangeboden zijn uitgesloten van de richtlijn. Als de machine wordt aangepast, moet het product alsnog voldoen aan de eisen volgens de Machinerichtlijn.

Certification Experts evalueert bestaande certificering en beoordeelt, indien nodig, de overeenstemming met de wettelijke eisen. Daarnaast voeren we ook certificering uit in de praktijk. Neem contact op met onze experts voor het beantwoorden van vragen of het aanvragen van een offerte.

ZOEKT U MEER INFORMATIE OVER MACHINE CERTIFICERING?