Stationsplein 30, 1382AD Weesp
+31 (0)2 9448 3355

Wanneer ik een modificatie op mijn product aanbreng moet ik dan weer opnieuw certificeren?

Producten waaraan belangrijke wijzigingen zijn aangebracht met de bedoeling de oorspronkelijke werking, het oorspronkelijke doel of type te wijzigen nadat het product in gebruik is genomen, bijv. door gebruik te maken van andere componenten of nieuwe leveranciers, kunnen als nieuwe producten worden beschouwd.

Wanneer zulke veranderingen optreden zal het certificeringproces opnieuw moeten plaatsvinden, eventueel op basis van de vorige certificering, en zal er een nieuwe EG Verklaring van Overeenstemming, conform nieuwe Richtlijnen en/of normen, moeten worden opgesteld.

Wanneer de modificatie niet het gehele product verandert, kan in overleg met Certification Experts de certificering van het gemodificeerde product gebaseerd worden op de eerdere certificering. Het voordeel hiervan is dat hierdoor de kosten lager uit kunnen vallen.

april 9, 2014