Stationsplein 30, 1382AD Weesp
+31 (0)2 9448 3355

Wanneer ik onderdelen lever die in een installatie/unit worden ingebouwd, moeten deze dan ook CE gemarkeerd zijn?

Ja, onder de nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG vallen niet voltooide machines (een samenstel dat bijna een machine vormt maar dat niet zelfstandig een bepaalde toepassing kan realiseren) ook onder het toepassingsgebied van de richtlijn.

Dit houdt in dat niet voltooide machines ook gecertificeerd moeten worden. Zij moeten, net als complete machines, van een Technisch Dossier voorzien worden. Deze documenten moeten inzicht verschaffen in het ontwerp, de fabricage, de risicobeoordeling en de werking van de niet voltooide machines, voor zover dat nodig is voor de beoordeling van de overeenstemming met de toepasselijke essentiële gezondheids- en veiligheidseisen.

Zij dienen tevens vergezeld te gaan van een montagehandleiding en een Inbouwverklaring.
april 8, 2014