Stationsplein 30, 1382AD Weesp
+31 (0)2 9448 3355

Wat is een EG Verklaring van Overeenstemming?

De Nieuwe Aanpak Richtlijnen leggen de fabrikant, of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde vertegenwoordiger, de verplichting op om een EG Verklaring van Overeenstemming op te stellen wanneer het product in de handel wordt gebracht. Afhankelijk van de procedure moet de EG Verklaring van Overeenstemming ofwel garanderen dat het product aan de essentiële eisen van de toepasselijke richtlijnen voldoet, ofwel garanderen dat het product overeenstemt met een type waarvoor een typeverklaring (door een Aangemelde Instantie) is verstrekt, en aan de essentiële eisen van de toepasselijke richtlijnen voldoet.

Bekijk direct hoe Certification Experts u kan helpen.

april 9, 2014