Stationsplein 30, 1382AD Weesp
+31 (0)2 9448 3355

Wat moet er op een EG Verklaring van Overeenstemming staan?

De EG Verklaring van Overeenstemming bevat in hoofdlijnen de volgende elementen:

  • Firmanaam en volledig adres van de fabrikant en, in voorkomend geval, diens gemachtigde
  • Productidentificatie (naam, de functie, het model, het type, het serienummer en de handelsbenaming en alle relevante aanvullende informatie)
  • De richtlijnen die zijn nageleefd en in voorkomende geval de geharmoniseerde normen of andere gehanteerde technische normen en specificaties
  • In voorkomend geval naam en adres van degene die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen; deze persoon moet in de Gemeenschap gevestigd zijn
  • In voorkomend geval naam, adres en identificatienummer van de aangemelde instantie
  • Identiteit en handtekening van degene die gemachtigd is om namens de fabrikant of diens gemachtigde de verklaring op te stellen
  • De datum waarop de verklaring is afgegeven

Bekijk direct hoe Certification Experts u kan helpen bij uw Verklaring van Overeenstemming.

april 9, 2014