Stationsplein 30, 1382AD Weesp
+31 (0)2 9448 3355

Wat te doen bij de inrichting van een fabriek waarbij machines, conveyer belts en verpakkingsinstallaties als d.m.v. een aaneengesloten productieketen worden samengesteld?

Wanneer bij een fabriek gecertificeerde machines als een aaneengesloten productieketen worden samengesteld, dan dient de fabrikant de samengestelde productieketen (installatie) opnieuw te beoordelen. De formule CE +CE = CE geldt hier in beginsel niet.

Wanneer de fabrikant een installatie in de handel wilt brengen en/of in bedrijf wilt stellen, dan dient de fabrikant:

  • zorg dragen dat de installatie voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen;
  • zorgen dat er een Technisch Dossier beschikbaar is;
  • een gebruiksaanwijzing ter beschikking stellen met de noodzakelijke informatie;
  • procedures ter beoordeling van de overeenstemming uit te voeren;
  • een EG Verklaring van Overeenstemming voor de installatie op te stellen;
  • een CE-markering aanbrengen.
april 9, 2014