Stationsplein 30, 1382AD Weesp
+31 (0)2 9448 3355

Wat zijn de voor- en de nadelen om het product als importeur te certificeren?

Voordelen: De in de Gemeenschap gevestigde importeur die een product uit een derde land in de Gemeenschap in de handel brengt, heeft onder de Nieuwe Aanpak richtlijnen een beperkte, maar duidelijk omschreven verantwoordelijkheid. In sommige richtlijnen wordt naar de importeur verwezen als de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen.

De importeur hoeft noch een mandaat van de fabrikant noch een voorkeursrelatie met de fabrikant te hebben zoals de gemachtigde vertegenwoordiger. De importeur moet er echter wel voor zorgen dat er contact met de fabrikant kan worden gelegd, teneinde aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen.

Nadelen:
In sommige situaties moet de persoon die als importeur wordt aangeduid, in staat zijn de verantwoordelijkheden van de fabrikant op zich te nemen, d.w.z. ervoor te zorgen dat het product aan de essentiele eisen voldoet en dat de juist conformiteitsbeoordelings-procedure wordt toegepast. Wanneer de importeur kant-en-klare producten assembleert, verpakt, verwerkt of etiketteert met de bedoeling deze onder zijn eigen naam in de Gemeenschap in de handel te brengen of wanneer hij het beoogde gebruik van het product ingrijpend wijzigt, kan hij worden beschouwd als de fabrikant in de zin van de Nieuwe Aanpak richtlijnen

april 9, 2014