Stationsplein 30, 1382AD Weesp
+31 (0)2 9448 3355

Wat zijn de voordelen van zelfcertificering?

De voordelen van zelfcertificering doen zich met name voor bij fabrikanten die nauwlettend de laatste ontwikkelingen op het gebied van Europese Productwetgeving bijhouden en deze opvolgen.
Indien uw product conform de laatste geharmoniseerde normen is vervaardigd, beschikt u als fabrikant over bewijsvoordeel inzake het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen uit de geldende richtlijn(en).

Indien op basis van uw Technische Dossier kan worden beoordeeld of uw product in overeenstemming is met de essentiële eisen uit de geldende richtlijn(en) en u alle nodige maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat het fabricageproces waarborgt dat de vervaardigde producten tevens in overeenstemming zijn met uw Technische Dossier, mag u als fabrikant, op producten met een relatief laag veiligheidsrisico, zelf de CE-markering aanbrengen.

april 9, 2014