Stationsplein 30, 1382AD Weesp
+31 (0)2 9448 3355

Wat zijn normen precies?

Een norm is een geformuleerde maatstaf om tot eenheid te komen op een gebied waar verscheidenheid ondoelmatig of overbodig is. Normen hebben geen kracht van wet; het gebruik is vrijwillig. Dit in tegenstelling tot richtlijnen, welke wel een wettelijke verplichting vormen.

In een richtlijn stelt de Europese Commissie voor een product slechts fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen op. De gedetailleerde technische specificaties van producten die aan de in richtlijn vastgestelde essentiële eisen voldoen, worden vastgelegd in geharmoniseerde normen.

april 9, 2014