Stationsplein 30, 1382AD Weesp
+31 (0)2 9448 3355

Welke documenten zitten in een Technisch Dossier?

In hoofdlijnen bestaat een Technisch Dossier TD uit:
 • Een algemene beschrijving van het product;
 • In voorkomend geval een risicobeoordeling om na te gaan welke veiligheids- en
  gezondheidseisen op het product van toepassing zijn;
 • Ontwerp- en fabricagetekeningen;
 • Gedetailleerde technische gegevens over essentiële aspecten van het product;
 • Een lijst van normen en essentiële eisen die zijn nageleefd;
 • Verslaglegging van uitgevoerde berekeningen en tests;
 • Certificaten en keuringsrapporten;
 • Gebruikershandleiding;
 • Bij serieproductie, de interne bepalingen die zijn nageleefd om de overeenstemming met de
  richtlijn(en) te kunnen waarborgen

Lees meer over het volledige CE certificeringsproces.

april 9, 2014