Stationsplein 30, 1382AD Weesp
+31 (0)2 9448 3355

Wij importeren een machine uit de VS en gebruiken deze uitsluitend voor productiedoeleinden in onze eigen fabriek. De machine wordt niet in de handel gebracht. Is CE-markering dan wel verplicht?

Het in de handel brengen is gedefinieerd als het ter beschikking stellen van een machine met het oog op de distributie of het gebruik ervan. Het ter beschikking stellen houdt in dat de machines worden overgedragen van de fabrikant aan een ander, zoals een distributeur of een gebruiker. Er zijn echter geen beperkingen ten aanzien van de juridische of contractuele vorm van die overdracht.

Echter zijn de verplichting tot het aanbrengen van een CE-markering volgens de Machinerichtlijn niet alleen van toepassing voor producten die in de handel worden gebracht maar ook voor producten die in bedrijf worden gesteld.

Van alle marktdeelnemers wordt verwacht dat machines die in Europese Unie in de handel worden gebracht of in bedrijf worden gesteld voldoen aan alle toepasselijke wettelijke eisen zoals de Machinerichtlijn.

In dit geval is er sprake van een machine die in bedrijf wordt gesteld. Ook wanneer een machine in bedrijf wordt gesteld en niet als zodanig in de handel gebracht, dient de fabrikant en/of de importeur zich ervan te vergewissen dat essentiële gezondheids- en veiligheidseisen zijn opgevolgd, zorgen dat er een Technisch Dossier beschikbaar is (incl. een gebruiksaanwijzing), dat alle procedures ter beoordeling van overeenstemming zijn uitgevoerd, dat de EG Verklaring van Overeenstemming is opgesteld en dat de CE-markering is aangebracht.

april 9, 2014