Stationsplein 30, 1382AD Weesp
+31 (0)2 9448 3355

Wij maken daarbij gebruik van (onder)delen en componenten die elk voldoen aan de CE-richtlijnen. Moeten we na assemblage de producten opniee na assemblage de producten opnieuw beoordelen of kunnen we simpelweg uitgaan van de formule CE + CE = CE?

Wanneer de fabrikant gebruik maakt van (onder)delen en componenten die elk voldoen aan de CE-wetgeving en van deze (onder)delen een nieuw zelfstandig huishoudelijk elektronisch apparaat maakt, dan dient de fabrikant tevens het product in zijn geheel te certificeren en daar een verklaring voor af te geven.

De fabrikant dient, door middel van een risicoanalyse, na te gaan welke potentiële risico’s aan het product kleven. De vastgestelde risico’s kunnen vervolgens worden beoordeeld door gebruik te maken van reeds bestaande geharmoniseerde Europese normen of, indien deze niet beschikbaar zijn, door het opstellen van een eigen test protocol. Indien het product in een nieuwe samenstelling geen nieuwe risico’s met zich meedraagt, dan hoeft het product niet opnieuw beoordeeld te worden. Wanneer er wel nieuwe risico’s aan het product kleven, dan dient deze opnieuw te worden gecertificeerd.

Bij het samenstellen van een PC worden diverse onderdelen gebruikt. Over het algemeen zijn alle PC onderdelen die onder het toepassingsgebied van de CE-wetgeving vallen correct CE-gecertificeerd. Aangezien een PC als een samenstel van onderdelen niet onder het toepassingsgebied van een specifieke richtlijn valt, hoeft op grond daarvan een samengestelde PC, waarvan de onderdelen CE-gecertificeerd zijn, niet opnieuw beoordeeld te worden en geldt de formule CE + CE = CE.

april 9, 2014