Stationsplein 30, 1382AD Weesp
+31 (0)2 9448 3355

Zijn er redenen om een product her te certificeren?

Ja, er zijn twee hoofdredenen om uw product (wettelijk) te hercertificeren.
  • Herziening van geharmoniseerde normen

Een herziening kan nodig zijn als gevolg van wijzigingen in het toepassingsgebied van de richtlijn (zoals een uitbreiding van het toepassingsgebied met andere producten of een wijziging van de essentiële eisen), als gevolg van het feit dat de Commissie of een lidstaat de inhoud van de geharmoniseerde norm aanvecht, wat aangeeft dat de norm niet langer grond kan zijn voor het vermoeden dat aan de essentiële eisen is voldaan, of als gevolg van technologische ontwikkelingen.

Indien een of meerdere door u gebruikte normen niet langer geharmoniseerd zijn, dan kan dat een reden zijn om het vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen doen vervallen. Om het vermoeden van overeenstemming weer tot stand te brengen, dient u uw product, middels de nieuwe geharmoniseerde normen, te hercertificeren.

  • Herziening van de Richtlijnen

Indien er sprake is van een nieuwe Richtlijnen, mag de fabrikant, na een bepaalde overgangstermijn, zijn producten alleen nog maar conform de nieuwe Richtlijn op de markt brengen. Nieuwe richtlijnen bevatten vaak grote wijzigingen in de essentiële eisen die aan het product worden gesteld. Om zorg te blijven dragen dat uw product conform de geldende wetgeving op de markt wordt verkocht, adviseren wij altijd een hercertificering op grond van aangepaste Richtlijnen (en indien nodig conform de nieuwste geharmoniseerde normen).

april 9, 2014